Thứ Hai, tháng 6 21, 2021

* Giống ai!

 Giống người nào cũng được,
Đừng cho tớ giống Tàu,(*)
Nghìn năm ê giấu mặt,
Chịu đời người khổ đau!
Ảnh birthday của Mr Eddie.
Giống ai mình cũng chịu,
Tiên, vượn, cáo sao đâu,
Đừng cho tớ giống Chệt,(*)
Ân oán hận thù nhau!

Tớ không muốn hại người,
Thì cũng đừng ghét tớ,
Nhưng người Trung Hoa ấy,(*)
Luôn gây chuyện nghịch đời!

Đừng ai cướp nước ai,
Nhân loại văn minh thời,
Đừng điên như Hán đế,(*)
Súng đạn xa xưa rồi.

Có một lần xin kể,
Người bạn diễu quá đau,
Sao anh giống Xịn vậy,(*)
Phát điên lên nhức đầu.

Lịch sử nhiều biến động,
Người giống người có chăng,
Nhưng điều không nên có,
Tánh ngông cuồng chiến tranh.

Mưu đồ xâm lược biển,
Di sản Việt nghìn đời,
Thế giới này liên đới,
Mắc bẩy lầy máu rơi.

Muốn quê hương yên lành,
Biển Đông thắm thiết tình,
Hoà bình trong nhân loại,
Và Cộng Tàu biến nhanh!(*)

Tôi mãi là người Việt,
Dẫu kiếp này lênh đênh,
Buồn tha hương vong bản,
Bởi nanh vuốt gian manh.

Giống người nào cũng được,
Đừng cho tớ giống Tàu,(*)
Nghìn năm ê giấu mặt,
Chịu đời người khổ đau!

Giống ai mình cũng chịu,
Tiên, vượn, cáo sao đâu,
Đừng cho tớ giống Chệt,(*)
Ân oán mãi ngàn sau…

(*) Cho mình xin lỗi tất cả các bạn gốc Hoa và người Việt gốc Hoa không phải là người Trung hoa Cộng sản nghen!