Thứ Bảy, tháng 6 12, 2021

* Sợ bệnh

 Hôm qua 
tưởng nhập viện rồi,
Ai ngờ khám kỷ lại 
không thôi cứ nghi ngờ…
Thử nghiệm máu…
còn yếu tố “Dê”,
CT Scan chẳng tìm ra 
“Cái“ muốn tìm.
Ảnh fb bxl.
Tuổi này 
không thận thì tim…
Không quên thì lẫn 
lim dim ngủ ngày,
Mong cuối tuần 
vũ trường thay…
CoVid đã cướp ai hay
quá nhiều.
Cầm vòi phun nước 
qua Tàu…
Phiền hà đến thế đủ rồi nghe cha!