Thứ Tư, tháng 6 16, 2021

* Đông 2021

 Chưa được giữa đông 
ngát lá vàng,
Nhiều thân trơ trụi 
nhánh khô khan,
Có thân dai dẳng 
che chắn gió,
Đỡ rét 
đôi chim sáo lẻ đàn.
Ảnh fb bxl.
Đông còn dài lắm 
lạnh miên man,
39 năm qua 
những cơ hàn,
Như chẳng thiết tha 
màu băng giá,
Vũ điệu 
luân hoàn cuộc truy hoan!