Thứ Sáu, tháng 6 25, 2021

* Giống người

 Nhìn qua ngó lại 
nhìn hoài,
Càng nhìn càng nhớ 
giống người nẫu thương.
Vô duyên 
đứt gánh giữa đường,
Ảnh fb.
Vô duyên sao nẫu 
nhớ thương nẫu quài?
Không tin 
vì bởi tự Trời,
Nẫu tin chắc chắn 
nẫu người khó ưa!
Nẫu xinh đẹp 
lắm chàng mê,
Càng mê nẫu muốn đem khoe 
với người.
Với tìm 
nẫu vượt tay rồi?