Thứ Bảy, tháng 6 26, 2021

* Cối quạt gió

 Amsterdam mùa thu,
Đầy mưa phùn ẩm ướt,
Cỏ xanh mướt thanh bình,
Những cối gió xoay quanh,
Lòng xôn xao buồn tênh…
Ảnh fb. bxl.
Hơn giữa mùa xa vắng,
Melbourne đang độ xuân,
Hoa rộn ràng sắc thắm,
Xa xôi quá muôn trùng,
Hành trang nhạc vườn xuân!

Amsterdam sương mù,
Du khách như vì thu, 
Man mác lạnh chiều thu,
Em ở đâu bấy chừ,
Amsterdam mùa thu!

3 năm qua rồi đó,
Ghi dấu một lần đi,
Sông hồ chân chưa mỏi,
Lòng thấm mệt đôi khi,
Thanh thản thú trời mây!