Thứ Năm, tháng 6 10, 2021

* Sinh nhật SUMO

 Mùa đông năm ngoái SUMO về,
Tí tẹo hừng teo cổ tay nhe,
Vui quá nhà ta thêm giống mới,
Thành phần đực cái công bằng nha!
*
Ảnh fb bxl.
Lá đổ trên đường áo SUMO,
Vàng nâu lát đát trải quanh hè,
SUMO tưng tửng chân đùa lá,
Sột soạt như khua một lời ca!
*
Gió mùa lá rộn đọng đường xưa,
Có biết SUMO trọn 4 mùa,
Birthday rồi đó SUMO nhé!
Happy, much, much, happy nha!
*
Có phải “THỨC” không mà mỗi lần…
Tôi về đến cổng nó chờ mong,
Đứng yên đưa cổ HANG A LEASH!
Muốn cùng tôi tản bộ vài vòng.