Chủ Nhật, tháng 6 13, 2021

* G7 của 2021

Thế giới mong đợi gì ở G7,
Khi đại dịch vi khuẩn Vũ Hán lan tràn?
Đầu hàng cái điêu ngoa của Tàu Cộng,
hay tôn vinh một nền văn minh mới.
Ảnh Internet 
…và tiếp tục chịu đựng những tổn thất cả người lẫn của.
Thế giới ơi-G7 họ đã quá hèn!
Họ đang nhởn nhơ trên sự đau khổ của nhân loại…
hay họ muốn mượn tay TQ. để giết chết bớt con người!
Có phải chăng G7 chưa nhìn ra hậu hoạn?
Giấc mộng Trung Hoa thống nhất toàn cầu!