Chủ Nhật, tháng 6 13, 2021

* Hội ngộ

* Hà Thị Mỹ Anh
 Hội ngộ sum vầy... vui rất vui!
Nỗi niềm trường lớp kể...bùi ngùi...!
Bốn mươi năm chẵn qua như mộng...
Kỷ niệm cuộc đời theo nước xuôi...!
Ảnh fb HTMA.

* Bạch Xuân Lộc
Sum vầy hội ngộ …hẳn là vui!
Cớ sao lại nhắc nhở bùi ngùi,
Phút giây hạnh phúc đâu dễ có!
Đến cuối cuộc đời giữ gìn thôi!