Thứ Bảy, tháng 6 19, 2021

* Anh mãi nhìn em

 Bài thơ em hay quá!
Càng đọc càng yêu hơn,
Anh nhìn em như thế,
Lòng mang nỗi tiếc hờn…
Gió lốc chiều từng cơn!
Ảnh fb Lieu Dao 
Thơ là tiếng lòng em?
Tự thuở nào bỏ ngỏ,
Nỗi niềm nỗi niềm riêng,
Ta chưa từng qua ngỏ,
Tường cao kín nhà em?

Chiều nay cơn đau tạnh,
Ta chấp vấn buồng tim,
Vốn tình yêu chưa cạn,
Khi tiếng nhịp cùng tên,
Nói được không nỗi niềm!

Yêu được không hả nhỏ,
Ta nhảy rào chưa quen,
Quê quá rồi bỡ ngỡ,
Chỉ vì lòng muốn nên,
Yêu thương bao giờ muộn?

Bài thơ em hay quá!
Đã yêu càng yêu hơn,
Và nhìn em thế đó,
Rung rung sợi dây đờn,
Chiều đông nắng có còn!