Thứ Tư, tháng 6 09, 2021

* Nhớ bạn

 Nhớ Sài Gòn 
Tú, Hùng, Ẩn, Tấn…
Nhớ Quy Nhơn 
Tín, Tạo, Nghi, Tùng…
Nhớ đến Mỹ
Đại, Sâm, Long, Thiện…
Nhớ mỗi sáng 
cà phê chung trước biển,
Ảnh fb.
Nhớ cơm chiều 
thường vắng mặt mẹ rầy la,
… và đêm xuống 
mình ta vào Eden khiêu vũ,
… đám già ngoan kia
không thích la cà!
Dẫu ở đâu 
vắng tiếng nhạc và thiếu mấy em 
ta cũng không chịu nổi…
Xong đủ vài tour 
mới vui vẻ ra về,
Đôi chân gầy còn chút đam mê,
Tăng thêm ao ước cận kề với ta.
Sắp 70 chưa ai bắt mình già,
Còn sung sức đủ 
chăm hoa lá cành.
Đời chỉ có một nghe các anh,
Tụi mình vắng bạn 
như canh thiu rồi.
… và rượu mùi hoá men hôi!