Thứ Bảy, tháng 9 14, 2013

* Kết bạn

Viết hòa cùng nhà thơ Lương Viết Khiêm trên HX. "Kết bạn"

Bởi tấm lòng anh bỏ ưu phiền,
Nới rộng vòng tay vẽ chữ duyên,
Cho mình ôm nắm nhau hôm đó,
Và mãi ngàn sau chẳng ưu phiền.

Ảnh Internet

Nhờ các trang thơ tôi gặp anh,
Làm thân bạn lớn trước chưa quen,
Càng vui mình có thêm người mới,
Chẳng buồn bởi vài chú quạ, kên.  

Cũng nhờ trang mạng nối kết nhau,
Đơn côi ngày tháng sớm thay màu,
Chia sẻ tâm tư và cảm xúc,
Đời tươi tắn chút...cảm thông nhau."