Chủ Nhật, tháng 9 08, 2013

* Cùng Thu Thủy và TT-NCM. trên HX. "Chỉ là ước mơ" của TT-NCM

Thu Thủy-NCM :
"Tim anh Lộc rất nhiều ngăn
Ba ngăn đang chứa một ngăn đợi người...
Vẻ ngoài anh Lộc yêu đời
Trong tim thì cũng tơi bời lá thu!!!"
                                 TT,TT-NCM


locbach :
"Lá thu bay tít xa mù,
Không người biết đến bao thu lá về.
Nếu lá còn vướng tỉ tê,
Cành khô cũng sẽ rỉ rê mà buồn...
Đời hẹp hòi quá ...mưa tuôn,
Lá thu ướt nhũng ra tuồng tả tơi...
Rồi khi an phận một thời,
Tới cơ lá lại dạo chơi vườn hồng.
Long đong vì tính đèo bồng..."
LB.