Thứ Bảy, tháng 9 21, 2013

* Vô luận 03

Viết cùng TT-NCM. trên HX. trong bài "Vô luận"


Ảnh Internet

"Lúc ngộ,lúc không
 bất ổn,
Lộn xộn
 vốn tính chưa tu,
Liệu lo
 tam quy giác ngộ,
Mênh mông
 không bến ngục tù"