Thứ Hai, tháng 9 30, 2013

* Chờ

Nỗi lòng chờ đợi người đi,
Bao năm đá tượng khắc ghi nên giòng.
Trăng thu mờ bóng mịt mùng,
Ngày đông mòn mỏi,mênh mông vết sầu.
Phù vân này gởi về đâu?


                                                                       Ảnh Internet