Thứ Tư, tháng 9 11, 2013

* Việc thiện

Viết nhân lúc đọc bài "Cho hạt đời nhân ái sinh sôi" của Châu Thị Thanh Cảm trên SPQN.

Một ngày thứ bảy trong tuần,
Không vào thư viện tập trung ôn bài.
Tránh rong chơi giảm phí xài,
Sinh viên một nhóm ra ngoài...điểm chung.

                                                                           Ảnh SPQN.

Câu lạc bộ nhân ái cùng,
Lo chăm kẻ yếu,giúp đùm người đơn.
Chút công thiện nguyện cỏn con,
Bát cơm,manh áo qua cơn khốn cùng.

Dắt qua đường xe mịt mùng,
An toàn cho những già mong trẻ cần.
Nói năng tử tế ấm lòng,
Rèn đức giữ hạnh xây giòng đời vui.
Bao năm đạo lý suy đoài,
Tưởng chừng như mảnh rong trôi cuối dòng.
Mừng thay các bạn có lòng,
Việc tuy nho nhỏ đắp công cao dày.
Mừng thay các bạn có hay!!!

Ghi chú : CLB Nhân Ái liên lạc:
Website: clbctxhnhanai.org | clbnhanai.vicongdong.vn
Facebook: www.facebook.com/ClbCtxhNhanAi

ĐC: 16/17 Đường 34 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Chủ nhiệm Mai Bảo Trung: 0972022092 | 01657970164