Thứ Tư, tháng 9 04, 2013

* Cùng với Trần Văn Thọ trên HX. "Vô tình"


                                                                    Ảnh Internet

Ngày xưa anh biết mình thương,
Vô tình lại né...nhường đường người qua.
Bùi ngùi trong dạ suýt xoa,
Í !sao dại thế người ta cõng rồi.

Bây giờ than phận thiệt thòi,
Nhìn mây lờ lững bên trời xa xa.
Đâu vì một chút vinh hoa,
Mà em cứ mãi hờn ta vô tình.