Thứ Ba, tháng 9 03, 2013

* Xuân Melb.

Lại mùa xuân nơi đây như rượu nhạt,
Hoa không hương mà bông cỏ ngợp đường,
Hay fever- Melbourne thấy mà thương,
Mũi đỏ,mắt sưng người địa phương dị ứng.


Tản bộ vui trong một ngày đầy nắng,
Bên Nancy,Nicole tập đạp xe,
Lòng miên man nhớ lại những ngày quê,
Xuân ở đó,của yêu thương nồng ấm...Xuân !Ở đây ,như mùa xuân không có,
Đủ,đầy,nhiều...nhưng có thứ kiếm không ra...
Không phải hoa,cam,quít,thịt thà...
Mà cái đó là gì...thôi không nói!

Vì bỗng dưng lòng ngập tràn bối rối,
Nói điều chi cũng không đủ...nên lời,
Thôi thế thì thôi nhé HB. ơi,
Điều không nói nhưng mà ai cũng hiểu.