Thứ Năm, tháng 9 12, 2013

* Khổ

Thế nhân nghiệp chướng dẫy đầy,
Biết đâu lần lánh mối dây buộc ràng.
Chằng chịt,quấng rối,ngổn ngang,
Làm sao gỡ được cho đàng lối thông.

Ảnh Internet

Non cao, ghềnh thác thong dong,
Còn sân si nữa ẩn trong tâm mình.
Vốn khổ sinh loài hữu tình,
Tham,mê,danh,sắc nhục hình mang theo.


Thân tâm phù thế gieo neo,
Đường tu dứt chuỗi khổ đeo bên người.
Thảnh thơi với nụ cười tươi...