Thứ Năm, tháng 9 26, 2013

* Ninh Kiều


Gặp lại em,
bến Ninh Kiều,
Dáng xưa cũng nét mỹ miều
dáng xưa.
Bên nhau,
ngày nắng đêm mưa,
Ta điên đảo uống...
như chưa bao giờ!                                                         Ảnh : Bến Ninh Kiều,Cần Thơ.