Thứ Ba, tháng 9 24, 2013

* Thế cũng đăng

Có những bài thơ không muốn đăng,
Từ chẳng ra sao ...ý nhập nhằng,
Lên khuôn rồi lại chưa ưng lắm,
Dẹp để một bên...chốn họa hằng.

Ảnh vui internet

Cũng có bài thơ biết chắc rằng,
Người vào đọc phán...thế cũng đăng!
Lãng nhách thì giờ chung trà nhạt,
Và cà phê khét thế cũng đăng.Buồn quá hôm nay chưa có bài,
Lên trang cho bạn đọc ngày mai,
Tôi đành chỉnh sửa đi đôi chút,
Thêm thoắt phết tô nét khôi hài.

Rồi cứ đưa lên chẳng tội tình,
Được không ,không được vẫn của mình,
Bạn xem với tấm lòng lượng thứ,
Bài viết hôm nay tệ quá chừng.

Phải vậy không hè quý lão ơi!
Có mà hay dở ...đến thế thôi,
Lão viết cho vui giây phút chán,
Bèo mây cho thỏa cái phận người...