Thứ Bảy, tháng 9 28, 2013

* Tóc ngắn

Cắt ngắn giống trọc lạ thay,
Mình đưa tay vuốt đổi ngay góc nhìn.
Buồn cười lạ mắt lặng im,
Sao...nhiều muối trắng ,tiêu...tìm đâu ra.

                                                         Bé Châu,tác giả và bé Thao.


Mới đây quá nửa đời qua,
Bên vai còn lắm cành hoa tươi màu.
Ngày nao dẫu có thương đau,
Tóc ngắn rụng hết bóng đầu tóc tôi!
Vui nữa không ,hay than ôi...
Trải bao gió lớn tơi bời cây khô.