Thứ Sáu, tháng 9 27, 2013

* Tóc bím 04

Sóng chập chộ rong vồ vễnh ngã,
Gió đùa mây bím tóc em dài,
Cuộn vào thôi,quyện vào thôi,
Đưa nhau ra biển nhớ thời tóc bay.

Ảnh Internet

Quy Nhơn đẹp những ngày đầu hạ,
Gió nồm săn bọt sóng trắng bờ,
Gợi tình sao bím tóc tơ,
Cho anh thêm những đoạn thơ nhiều vần.

Chúng mình vui chẳng phân vân nghĩ,
Chuyện mai sau mây tóc mấy tầng,
Phù vân, thế sự phù vân,
Mình thơ ngây thả lơi dần tình xa.

Quy Nhơn đẹp những ngày cuối hạ,
Gió nam còn nong nóng đêm sao,
Tóc mây thắt bím ngày nào,
Hụt đôi tay vuốt gió ào tóc bay...

Sóng chập chộ rong lung lay ngã,
Gió đùa mây bím tóc thôi cài,
Nhấp nhô nét đẹp trần ai,
Tim anh giữ mãi hình hài năm xưa.