Thứ Năm, tháng 9 19, 2013

* Còm thơ

Ghi thêm lời nhận xét cho vui đí quý bạn,
Một chút nữa đây thôi...
Một ngày mới đến mà,
Một trang thơ mới lập ra.

                                                                      Ảnh Internet

Có còn ai tìm về trang trước nữa!
Ẵm ôm mấy giòng thơ cũ,
Ướt sũng rã rời,có thể rách
hay cứng dòn dễ vỡ bởi khô khan.Chờ bài mới đọc...
Phớt lờ đi thôi cái héo úa đã phôi pha!
Bóng dáng thanh âm lạ quắt...
Cảm nhận, suy tư...khác quá nhiều chiều.

Phong phú thay mỗi ngày,
Của từng trang mới...
Thời gian rón rén qua đi.
Nhận xét chi...ghi sao còn kịp!