Thứ Ba, tháng 9 10, 2013

* Vẽ lại

                                                                       Ảnh Internet.

Em vẽ gì sao hình như đan rối,
Một đài hoa chừng nhan sắc tàn khô!
Nét bút kia linh hoạt khá bất ngờ,
Điểm tô lại như một tòa sen lộng lẫy .