Thứ Bảy, tháng 9 07, 2013

* Nếu và có thì

Nếu đứng bên ghẹ trẻ,
Mới biết mình chưa già,
Có kề cận gà nhà,
Thì ra mình khú đế...

Nếu là loài giun dế,
Tăm tối sống quanh năm,
Có nhìn ngắm trăng rằm,
Mới biết đời muôn lối.

                                                            Ảnh vũ trường Oriana,Melb.

Nếu có lần bối rối,
Mới sợ lúc hoang mang,
Có lúc bị cản đường,
Mới mong tìm lối  thoát.Nếu cả ngày sơn phết,
Không để lộ vết trầy,
Có ngày không ai gây,
Là Niết Bàn đã thấy.

Nếu ngày không chuyện ấy,
Thì sẽ bị hỏi cung,
Có hay không vẫy vùng,
Cũng phải cam nhận tội.

Nếu có ăn ba rọi,
Cũng chỉ khai là cà,
Có cái tật la cà,
Mới hay mình mất nết.

Nếu không khai...tới chết,
Cũng phải giữ chữ Không,
Có đứng gần dần ông,
Quí cô,bà thêm giá.

Nếu đã lần dối trá,
Mới thấy lí điêu ngoa,
Có mở miệng xuýt xoa,
Thế là tâm cay đắng.

Nếu trời thường mưa trắng,
Mới biết quý nắng vàng,
Có những lúc lang thang,
Cho mình làm thi sĩ...

Nếu cứ say lí túy,
Là chuốt lấy ưu phiền,
Có giả vờ điên điên,
Mới xin thêm trợ giúp.

Nếu có gì khẩn cấp!!!
Bấm đủ 0,0,0.