Thứ Tư, tháng 9 18, 2013

* Xuân Melb. 02

Hoa trắng nở đầy điểm sắc Xuân,
Chòi non đua trổ lá xanh giòng,
Người đi qua lại mong nhìn quả,
Vi vút nhành cao chỉ khoảng không!!!

          Ảnh Internet
Bên ấy..Trung thu rộn quê mình,
Lồng đèn,quà bánh đón trăng xinh,
Chiếc bóng tuổi thơ tròn đâu đó,
Nối kết xuân thu giữ chút tình...