Thứ Ba, tháng 12 05, 2023

* Chú Chín về Mỹ

 Chú Chín 
trở lại Mỹ rồi,
Mẹ tuy buồn chút nhưng thôi…
vơi sầu.
Khuyên con gìn giữ 
bền lâu,
Đừng vì ảo tưởng 
xa câu ân tình!
Ảnh fb Nhà Lộc
Đời một người 
kiếp vô minh,
Yêu thương 
nhân nghĩa có mình có ta.
Rượu chè 
vật chất xa hoa,
Thời gian bụi bặm 
vốn là phù du.
Thuỷ chung đạo 
đến ngàn thu…
Gia đình sum họp mưu cầu 
gì hơn!
Nhận Hoa Kỳ 
là quê hương…
Học và hành thiện 
con đường vinh thân.
Bao nhiêu gương sáng 
thành công…
Xứ sở của đức công bằng 
đẹp thay.
Bình an, 
vui vẻ từng ngày…