Thứ Ba, tháng 12 19, 2023

* Mưa lạnh mùa hè

 Xếp gọn rồi quần ấm áo mưa,
Sáng nay lại phải vung ra mặc vào,
Thời tiết nam bán cầu…làm sao?
Melbourne đeo giá thức nào cũng cam.
Ảnh fb bxl 
Mấy ngày qua trông nắng thấy ham,
Hanh, vàng, sáng, chói… buông rèm tiếc thay,
Tàn phai mau nhan sắc …liền tay,
Khác nào phụ nữ (*) đổi thay tâm tình!
Ra cà phê sáng mới một mình,
Chờ đợi bằng hữu thoả tình ước ao,
Quen vậy rồi chẳng choảng chi nhau,
Nắng mưa chuyện ấy lắm khi não lòng!
Người khoe chọn được ý trung nhân,
Kẻ khoe vừa thoát khỏi vòng  chỉ huy,
Tuổi nhiều rồi vui được mấy khi,
Cháy khô, lũ cuốn…còn chi hả người?

(*)Người Melbourne thường nói thời tiết đổi thay mau như tâm hồn người phụ nữ!