Thứ Sáu, tháng 12 01, 2023

* Bài thơ ngày đầu hạ

 Ngày tôi lớn 
chưa có bờ kè ngăn sóng,
Cá lăn vô bờ 
không sợ nắng chết tươi…khô,
Chẳng ai buồn 
nhặt lũ cá ngáp ngáp ven bờ,
Vì hệ sao đó 
cho đến giờ tôi chưa hiểu?
Ảnh fb Nhơn Lý Quê tôi 

Ngày tôi lớn 
xa quê năm vừa lên mười tuổi,
Cha tìm trường 
mẹ kiếm chỗ ngụ dắt tôi đi,
Lo cái “học” để giải thoát 
như một tiện nghi,
Tôi chăm chỉ, âm thầm 
và mang đủ đầy khờ khạo!

Mỗi khi nhớ nhà 
lại trốn học về với mẹ,
Với biển xanh, cát trắng 
nắng cháy người,
Với trẻ làng 
dầm sóng đuổi cá chơi,
Bắt không được 
cũng vờ tao cho mày ra khơi đó nhé!

Rồi khi lớn 
cá cho mình ra khơi với chúng,
Đưa mình qua 
lắm biển nhiều châu,
Nhìn chuồn chuồn bay mây gió đổi thay mau,
Buồn hay vui cũng 
mong nhớ những ngày quê hương.

Cái lẽ thường của hầu hết 
kẻ tha phương,
Trong cổ kim chúng sanh đều thế cả,
Có thể là một trong những kiểu kỳ bản ngã,
Nhưng đáng yêu, đáng quý,…
để làm người!