Thứ Hai, tháng 12 18, 2023

* Năm trước mùa CoVid 19

 5 năm dai dẳng 
lâu hề…
Mong sao rằng “Dịch” 
chớ về lại đây.
Melbourne 
quằn quại tỉnh say,
Giận không thèm nói 
chờ ngày tháng qua.
Ảnh fb bxl 
Chuyện đã qua 
việc đã qua,
Sống sao đáng sống 
thái hoà mới nên!
Thời nay 
ôn dịch triền miên,
Người lo chữa trị 
kẻ điên cấy trồng.
Nguy nan 
nhân loại long đong!