Thứ Bảy, tháng 12 16, 2023

* Có qua…

 Có qua 
lại nói chuyện vui,
Bên nhau mới hiểu 
lòng người ra sao?
5000 năm 
hoạ binh đao,
Đến giun đất Việt 
cũng nao nao lòng.
Ảnh Internet 
Họ 
có bao giờ thật tâm…
Hết đe rồi doạ 
xâm lăng biển trời.
Hoàng Liên Sơn 
xác giặc phơi,
Biển Đông 
rồi sẽ làm mồi cá ăn.
Nếu muốn như thế 
khi cần…