Thứ Năm, tháng 12 07, 2023

* Hạ rồi…

 Hạ về, cùng đón Noel!
Có gì nghịch pháp trái duyên với đời.
Noel! sương giá đất trời,
Melbourne nắng đẹp khắp nơi hoa đèn.
Ảnh fb Võ Ẩn
Thương màu phượng tuổi thơ thường…
Tìm … đâu thấy được khắp phương nơi này.
Nhìn cành phượng tím quằn cây,
Đỏ không thể đỏ, ngất ngây tím nồng,
Cỏ cây sống biết chọn vùng…