Thứ Bảy, tháng 12 02, 2023

* Mùa hè 2023-2024

 Mùa hè đến 
nắng hạn chưa hề thấy,
Qua xuân rồi 
mưa rỉ rả còn đây.
Hai ngày qua 
Melbourne nhiều nghịch lý,
Lúc tuôn như tưới 
vàng mây ân cần.
Ảnh Internet 
Tin thời gian luân vũ 
hợp thăng trầm,
Đến như chim chốc 
hờn … kiếm nơi nằm,
Mưa cũng cho mình 
ghét lạnh buồn theo,
Cong queo, dậy muộn 
qua quèo ời thơ!
Sáng thứ bảy 
có người quởn chơi cờ?(*)

(*) Ở đây cũng nhờ có chơi Cờ tướng (Chinese Chess) tiêu khiển lánh bớt thời gian.