Thứ Năm, tháng 12 28, 2023

* Bánh xèo Ý

 Một bữa trưa đạm bạc, 
Ở Belle Pizza.
Như bánh xèo kiểu Việt,
Chẳng thịt trắng hay đỏ,
Chỉ có rau xắc nhỏ…

Ảnh fb bxl
Bữa trưa luôn vội vã,
Online phục vụ nhanh,
Lắm khách đặt mang đi,
Rồi cũng như mọi khi,
Mình mang đi cho khách,
Vui vẻ thu tiền nhanh,
“Tip” có không mặc tình!