Chủ Nhật, tháng 12 31, 2023

* Tiễn biệt 2023

 Tiễn phút cuối năm 
chẳng muốn ra đường,
Thời tiết…rất đẹp 
vàng vương khắp vùng.
Gió nhè nhẹ 
và nắng ngập ngừng,
Dưới hàng táo rộ 
màu xanh mát lòng.
Ảnh fb bxl
Dạo trước vườn 
bước vô minh,
Bên giàn dạ lý xuyên cành 
trổ hoa.
Rồi đêm nay 
hương tỏa ngàn xa,
Chào đón ngày mới 
giao hòa niềm vui.
Tôi với tôi và cái của tôi,
Những gì có được trong đời 
hôm nay,
2023 rồi qua đi…