Thứ Bảy, tháng 12 16, 2023

* Lotto’s cuối tuần

 Lotto xổ tối nay 
không nhiều hơn 5 triệu,
Rồi cũng mua 
thử tài vận cuối tuần,
Trò chơi mộng tưởng 
viễn vông,
Được tiền chưa hẳn 
cõi lòng thảnh thơi…
Ảnh vui fb.
Không tham…
đâu phải là người!
Giật trên chèn dưới 
chi đời thị phi.
Đánh số yên ổn 
bởi vì…
Góp để chia sẻ 
người may được phần.
Thánh Thần 
con số công tâm…
Cầu xin hối lộ 
đừng mong đắt thành.
Đem 
sân si hoá công bằng?
Nhân quả có mặt, 
hổn danh làm người…
Lotto tối nay 
không nhiều hơn 5 triệu,
Rồi cũng mua 
thử tài vận cuối tuần…