Thứ Bảy, tháng 12 23, 2023

* Giáng Sinh…2023

 Giáng sinh về 
nhân loại mừng vui!
Đẹp mùa hội ngộ 
“Chúa” “tôi” vui mừng,
Có người ngoại đạo … 
chưa từng,
Nhưng tin vào 
Đấng thuỷ chung muôn loài!
Ảnh NC club.
Ban mặt trời 
soi sáng trùng khơi,
Trăng sao giăng lối 
cho đời niềm tin.
Sự thật 
vốn là ánh dương…
Mà trong đêm mãi 
tỏ đường gần xa,
Chung hạnh phúc 
cõi Ta Bà…
Ban cho mầm sống 
hương hoa hữu tình.
Có giác ngộ 
có chúng sinh,
Có thầy có bạn 
văn minh dự phần.
Ban cho vạn pháp 
toàn chân…