Thứ Hai, tháng 12 04, 2023

* SCB

 Ta Không thích bởi em giàu,
Cũng không mồm mép chỗ đủ màu phấn son,
Cũng không vì tích chợ An Đông,
Cũng không vì gốc quê chồng HongKi!(*)…
Ta thích em lắm chỉ là vì…
Em tiêu dùng hết 12 tỷ rưỡi Hoa kỳ đô la,
Em hốt được tiền của dân Việt Nam Qua,
Rồi em cũng nhìn nhận là “Nhà” có công?
Ta khen và nễ em nữa vô cùng,
Em mua hết thảy khắp miền vùng vàng son,
Mua đoàn thanh tra là chuyện cỏn con,
Có thể em mua được cả Vua - Chúa con không chừng?
Ta cũng khinh em như miệt khinh một gái cướp đường?
Tiền kia là giấc nghê thường chiêm bao!
Khinh luôn một đám ruồi bu,
Phủ quanh khu bẩn thiểu 
tối mù trời Nam.

(*) Nôm na gọi tắt là người Tàu Hong Kong.