Thứ Tư, tháng 12 06, 2023

* Nhớ phượng

 Ngoài trời nắng hạ chan chan,
Em ơi đường sáng ngập tràn người xe.
Một năm được mấy ngày hè?
Melbourne quý lắm người khoe dáng trần.
Ảnh fb bxl 
Đi trong nắng niềm lâng lâng,
Rụi thiêu những kí sinh trùng bờ vai.
Trong tôi hơi thở ngắn dài,
Nhận biết còn kịp một hai lỗi lầm.
Cơn gió hạ những bâng khuâng,
Thư viện rộng thoáng ân cần vào ra.
Tìm khu sách Việt văn, thơ!
Gió đâu man mát chợt vờ lim dim.
Không gian yên tĩnh im lìm…
Nắng lan tràn khắp ngoài hiên bộ hành.
Nỗi nhớ phượng cứ loanh quanh…