Thứ Ba, tháng 12 26, 2023

* Đỡ bẻm

Biết con nghèo 
Ông già Noel muốn cho con vài tỷ,
Không thèm đâu 
con muốn 90 triệu đô thôi,
Tối thứ ba 
số của “OZ” sắp xổ tới rồi,(*)
Nhưng Noel có chắc 
giữ được lời hay không?
Ảnh fb
Lắm đứa như con 
viễn vông,
Sống nhờ xã hội 
dậy lòng tham lam…
Biết con nghèo 
đừng chê bai là đủ,
Bởi lòng này tự trọng 
vô cùng,
Không mưu cầu 
cướp giật của công,
Không giành ăn với 
tầng lớp bần cùng khổ đau!

(*) Xổ số Lotto “OZ” thứ 3 tuần này giải 90 triệu đô Úc!