Thứ Hai, tháng 12 18, 2023

* Thầy tôi

 Dẫu một giờ 
được học Thầy, (*)
Tôn sư trọng đạo 
lòng nầy … thâm ân.
Vào ra trường ấy 
2 năm,
Quy Nhơn Sư Phạm 
xa xăm nửa đời.
Ảnh Dzung Nguyen
Vẫn luôn 
là học trò thôi,
Với nhiều môn học 
lâu rồi không quên.
Nhân, văn, đạo, đức,…
đắp nền,
Khai mở trí tuệ 
bảo tồn mai sau.
Xin được là …
những toa tàu,
Trên đường xuyên Việt 
muôn màu điểm tô.(**)
Ví dầu khắc nghiệt 
vô bờ…

(*) Thầy Nguyễn Văn Tôn, cựu giáo sư Trường SPQN, mình học ở đó khoá 11(72-74), thầy dạy môn Kinh tế Chính trị năm thứ nhất và môn Anh ngữ ở năm thứ hai.
(**) Nhân bản, Khoa học, Khai phóng.