Thứ Sáu, tháng 2 22, 2013

* Cùng Thu Thủy trên HX.:Xin lễ đầu năm

Thu Thủy:

Đầu năm em đi lễ
Trước tượng đài trang nghiêm
Chân thành em cầu nguyện
Lòng chàng luôn bình yên
Tình yêu em đong đầy
Chàng ơi nào có hay
Lãng du hoài chân bước
Chờ mong biết bao ngày...TT.

Thu Thủy (người thứ 2 từ bên phải)


locbach:

Lãng du dường chưa mỏi,
Dừng bước vẫn chưa yên,
Tình ái quá ưu phiền,
Vui gì duyên tương hội.
Dầu hôm nay em lễ,
Mai mốt lễ nhiều hơn,
Bóng người dưới trăng đơn,
Vẫn không dừng chân mỏi.BXL