Thứ Sáu, tháng 2 15, 2013

* Có muỗi


Con muỗi vo ve,
Ở phần cuối xe,
Dè de dè de,
Vo ve vo ve.

Vờ tay bắt muỗi,
Bóp pa bóp bóp,
Nó đâu rồi hè,
Tiếng cười tí te.


Đâu rồi con muỗi!
Yếu mềm sau xe,
Ti te khổ ghê,
Có người nghịch nghe...

Không ở bên phải,
Nó bay qua trái,
Cắn ngay trống vai,
Gãi hoài ngứa vai.