Thứ Sáu, tháng 2 01, 2013

* Học đàn 02Mấy điều học được hôm qua,
Hôm nay như đã tà tà cánh bay.
Phải chăng não bộ đến kỳ,
Quên đi nhanh chóng những khi cần dùng.
Mình buồn suy nghĩ lung tung,
Phân tâm,tản mạn,những khung nhạc rời.
Mãi ê a đố -sôn-mì,
La- rê -fa-sí...cái gì nữa đây.
Đừng chê nghen kẻo bị gây,
Lời thầy theo gió gió bay mình buồn.