Thứ Tư, tháng 2 06, 2013

* Chờ Xuân

Viết hòa cùng bài "Lập Xuân của Vũ Thanh" đăng trên Hương Xưa."Đã như dáng xuân về,
Còn chút mây xám bạc,
Một khung trời ủ ê,
Cho lòng thêm tái tê.Sầu đông như còn đọng,
Bên nhành dừa bơ vơ,
Mưa đông như đã tạnh,
Sóng êm bờ biển xưa.

Dang đôi tay chờ đợi,
Bóng xuân tình vào thơ,
Xuân năm này thật lạ,
Mùi rong mặn quê ta.

Xuân cho nhau điều lạ,
Nỗi nhớ về Sa-Sa."(*)

Ghi chú:(*):Hoàng và Trường Sa.