Thứ Bảy, tháng 2 09, 2013

* Cắt tóc

Ảnh K.X. Hiền.

Sáu mươi tuổi đầu ngây dại,
Tết đến mẹ cứ dăn dò,
Ngày thường thời sao cũng được,
Tết thì tóc phải gọn O..

Tuổi ngựa.


Tôi đi một mình ra tiệm,
Đông người chờ đợi quá lâu ,
Không muốn làm phiền ý mẹ,
Tóc phải cắt ngắn ngay thôi.

Tết này ở nhà với mẹ,
Mọi thứ sắp đặt chỉnh tề,
Nhiều năm xa nhà lưu lạc!
Chây lười mẹ lại rầy cho.Sáu mươi tuổi đầu còn dại,
Trong cái bóng nhỏ mẹ gầy,
Niềm vui ngập tràn ánh mắt,
Long lanh còn dấu lệ cay.