Thứ Bảy, tháng 2 02, 2013

* Sinh nhật TKL.

TKLoan bên trái.

Có người từ tận trời tây,
Gởi Hương Xưa đăng bài thơ mới viết.
Lời yêu thương da diết,
Đã tưởng như xóa dấu ngàn năm.
TKL...mối tình xưa nơi đất cũ Sài Gòn.Chợt sống lại trong anh,
KKK... như cuộc tình .
Sinh nhật em,
TKL...anh có gì để tặng.

Giọt buồn đã rớt năm xưa,
Gợi tình sống chút hương đưa cuối mùa.
Đời KKK bạt gió mưa,
Mong KL mãi sớm trưa mặn nồng.
Giữ vui hạnh phúc bên chồng,
Đừng bao giờ nhắc và trông anh về...