Chủ Nhật, tháng 2 10, 2013

* Ngày mới


Chiều ba mươi rước ông bà gia lễ,
Sáng mùng một cùng con cháu tựu tề,
Chung vui trong bóng xuân về,
Tết mừng hạnh ngộ lựu lê khoe màu.

Chiều ba mươi rước ông bà gia lễ,
Sáng mùng một cùng con cháu tựu tề,
Đầu làng cuối xóm vui ghê,
Chúc nhau năm mới mọi bề phước an .

Sydney New Year 2013