Thứ Ba, tháng 2 12, 2013

* Lập XuânSóng yên nước biển mặt hồ,
Lá lay cành trúc nhẹ đùa tóc tiên.
Đủ màu...hồng tím lấn chen,
Hương xuân thanh sắc bên hiên quán trà.
Trời lập xuân Tết quê ta,
Bướm vờn,ong lượn,chim ca xuân về.
Đôi câu đối đỏ tình quê,
Tao nhân mặc khách bút thơ nên vần.
Lại xuân nữa vắng tri âm,
Tan rồi những đợt sóng ngầm thuở nao.
Vắng em,đám tường vi cao...
Cũng bùi ngùi xót bên rào đu đưa...