Thứ Hai, tháng 2 25, 2013

* Ghềnh Ráng tiết Nguyên Tiêu

Cây bàng đổi lá đỏ,xanh,
Bên ghềnh bãi trứng sóng tranh nhau nhồi.
Đầu xuân hoa sắc xinh tươi,
Chờ người hẹn đến, mình ngồi với thơ...

Bãi trứng QN.


Quy Nhơn biển trước bao la,
Có con én lạ la đà trong sương.
Nhấp nhô sóng sáng một đường,
Làn mây mở bóng gợi miền mơ say.
Xa rồi ngày đó thơ ngây,
Mình lăn theo sóng không giây tỉnh hồn.
Gió lên căng sức no buồm,
Lướt vùng nước xoáy lách luồn vươn xa.

Nghe đời tha thiết lời ca,
Nghe tình còn nặng nhân hòa giữa giông.
Còn thân còn lạnh mùa đông,
Tình như tinh tú mênh mông mãi đầy.
Nhìn qua lưng núi ngàn cây,
Lời Hàn MặcTử dung dày đồi thơ.
Tiếng thương trong nỗi mong chờ,
Vào lòng đá lạnh ơ hờ Nguyên Xuân (*).
Thương người phận số phù vân,
Thương người cam chịu muôn phần đớn đau.
Yêu đương một khối tình sầu,
Điểm vùng trời xám người sau còn tìm...
Đồi thơ yên nghỉ êm đềm...


Ghi chú:(*) Tiết Nguyên tiêu- 15 tháng Giêng âm lịch.